Poznań – Centrum Od Nowa (ul. Św. Marcin)

Autorem pracy konkursowej jest Piotr Z. Barełkowski z zespołem Studio ADS.
Projekt w swoich założeniach odwołuje się do archetypów zasad kształtowania wnętrz urbanistycznych za pomocą kompozycji zieleni i budynków. Przywraca ulicy Św. Marcin jej dawną identyfikację przestrzenną określoną przez dominanty – wieżę Zamku Cesarskiego i wieżę kościoła Św. Marcina (dając mieszkańcom możliwość przesądzenia o formie odbudowy wież).
Kompozycja urbanistyczna opiera się na wytworzeniu dwóch głównych alei miejskich na osi wschód – zachód, podkreślonych wprowadzanymi szpalerami drzew wysokich. Ul. Św. Marcin – dawny wjazd do miasta od strony dworca kolejowego, a dziś połączenie Kaponiery i zachodniej części Poznania ze śródmieściem, oraz ul. 27 Grudnia łącząca, poprzez Most Teatralny, Stare Miasto z północną częścią miasta oraz Jeżycami.
Kompozycję uzupełnia poprzeczny północno – południowy układ ulic, o węższym przekroju i kształtowanych indywidualnie atmosferach.
Autorzy pracy skupili się na przywróceniu w mieście utraconej ciągłości kompozycji urbanistycznej pozwalającej na wyzwolenie swobodnego ruchu pieszego ze zmiennością nastrojów oraz doznań wizualnych. Głównym narzędziem kształtowania geometrii przestrzeni stała się aranżacja zieleni wraz z układem odtwarzanych dominant przestrzennych. Projektant określa podstawy kompozycji urbanistycznej oraz układu komunikacyjnego, po to by wspólnie z mieszkańcami przesądzić o wyposażeniu funkcjonalnym w drodze specjalnie opracowanej ankiety.
Wprowadzenie kompozycji zieleni, jako równoprawnej tkanki urbanistycznej, kształtującej osie i kadry urbanistyczne, było jednym z ważniejszych zabiegów projektowych. Szpalery drzew o różnym, dostosowanym do przekroju ulic, pokroju i kolorze (żółcie, czerwienie, zielenie) odpowiadają za kształtowanie nastrojów przestrzeni miejskiej. Autorzy pracy proponują wprowadzenie w mieście realizacji zieleni wysokiej z wykorzystaniem decyzji o nasadzeniach kompensacyjnych (próba bezkosztowej realizacji nowych nasadzeń).
W projekcie uwzględniono potrzeby wszystkich użytkowników, a w szczególności pieszych, rowerzystów, a także osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, matek z dziećmi (wózki dziecięce) i osób z czasowymi ograniczeniami mobilności. Posadzka stała się dodatkowym nośnikiem informacyjnym dla niepełnosprawnych (również niewidomych i niedowidzących) jak i innych użytkowników; informacje o strefach pomników, strefach scen muzycznych i kinowych.
W zakresie wyposażenia postawiono na rozwiązania ekologiczne – inteligentne oświetlenie LED zasilane panelami fotowoltaicznymi, kosze z segregacją śmieci oraz retencja deszczówki do podlewania zieleni. Wprowadzono także rozwiązania przestrzeni mobilnej – umożliwiającej łatwą i szybką zmianę aranżacji modułowej przestrzeni ulicy.